Tjänster

 

Vi erbjuder företag och privatpersoner kvalificerad

försäkrings- samt finansiell rådgivning. Rådgivningen syftar till

att samordna behovet av kapitalförvaltning,

försäkringsskydd och skatteplanering.

 

Vår rådgivning kompletteras genom samarbeten

med specialister inom andra områden till exempel

skatt, juridik och revision.

 

Genom Lita Invest har du tillgång till allt som våra

samarbetspartners tillsammans kan erbjuda. Vår rådgivning

syftar till att enbart uppfylla dina behov och önskemål.

Det enda som styr oss är dina egna förutsättningar och mål.

 

Vårt medlemskap i Tydliga innebär att vi kan erbjuda

våra kunder mycket konkurrenskraftiga produkter

både vad det gäller villkor men även avgiftsstruktur.

Tydliga och dess medlemmar agerar som en samlad

avtalspart gentemot större bolag och därigenom kan

använda de 280 förmedlarnas gemensamma volym

som hävstång i sina upphandlingar gentemot

försäkringsbolagen samt andra aktörer i branschen.