Ansvarsförsäkring

  • Ansvarsförsäkring

Lita Invest AB har en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget HDI Global SE, 

via Nordeuropa Försäkring. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust

där du anser att vårt agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta

krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk

på skadestånd skall du underrätta försäkringsförmedlaren

om det inom skälig tid efter att du märkt eller borde märka att

en skada uppkommit.

Du når försäkringsbolaget genom:

Vid skada kontakta:   

Nordic Loss Adjusting AB

Telefon: 08-411 11 60

E-post: info@nlaab.com

Hemsida: www.nlaab.com

Skadeblanketter finns även på www.tydliga.se/ansvarsforsakring