Verksamhetsansvarig

 


IMG_9563 liten1Saman Darabi

Verksamhetsansvarig för Lita Invest AB.

 

Mina erfarenheter från försäkringsbranschen

sträcker sig så långt bakåt som till

mitten av nittio talet, då jag under 5 år arbetade med försäkringar,

främst sak- och personförsäkringar. Sedan 2007 arbetar jag med

kapitalplacering, tjänstepensioner, liv- och sparförsäkringar.

 

Jag är civilekonom från Lunds Universitet med

magisterexamen inom tjänste- och relationsmarknadsföring.

Min slutsats från studierna var att marknadsföring av tjänster

är betydligt mer komplex för ett tjänsteproducerande företag

jämfört med ett varuproducerande. Till skillnad från

ett varuproducerande företag är kunden oftast närvarande

när produkten/tjänsten produceras hos ett tjänsteföretag.

Detta ställer stora krav på tjänsteföretaget då produktionen

av tjänsten blir en viktig beståndsdel i marknadsföringen.

Levererar företaget efterfrågad tjänst optimalt kommer

detta att vara en nyckel till framgång för verksamheten

på både kort och lång sikt. Det är detta synsätt som har

legat och ligger till grund för mitt arbete gentemot mina

kunder och affärspartners.