Lita Invest AB

Lita Invest AB är en aktör inom försäkringsförmedlingsbranschen.

Våra kunder är både företag och privatpersoner och vi hjälper dem med

allt inom försäkring och kapitalplacering. Vi jobbar med marknadens främsta aktörer

inom försäkring och förvaltning. För oss är det viktigt att vara aktiva i vår

omvärldsanalys när det gäller förändringar och nyheter på marknaden

samt att kontinuerligt utvärdera utvalda förvaltares prestationer.

Vårt arbete är byggt på förtroende. Vi ser på våra kunders förtroende

som den största tillgången för vår verksamhet. Varje enskild kunds relation

är ytterst betydelsefull för oss. Denna inställning präglar hela vårt arbetssätt

när det gäller att samverka med våra kunder, föreslå diverse lösningar

samt den service och tillgänglighet vi erbjuder.


Lita Invest AB är en del av Tydliga. Tydliga är en förmedlarorganisation

inom försäkring och finansiella tjänster. Tydliga

är en serviceorganisation för fristående förmedlare

med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens

tyngd med den lokala aktörens snabbrörlighet och lyhördhet. Med hjälp

av Tydliga kan den enskilde förmedlaren spetsa sin förmåga, skaffa

kunskaper och utblick över det enorma utbudet, vässa de digitala verktygen

som är tillgängliga inom Tydliga och använda den gemensamma tyngden

för att förhandla fram rätt produkt till rätt pris för kunderna.


Lita Invest AB  är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB.

SVP, org.nr. 556324–5447, är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen

enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till

ett fristående  värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd

och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande

och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning

och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för

den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra

rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster

vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Ombudsbolaget.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att

hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP.

Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Klagomålsansvarig

Grev Turegatan 14, 4tr

114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se


Lita Invest AB

Org.nr:   556984-0282
Bankgironr: 581-4660
Godkänd för F-skatt